Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.2 Wijkteams

Lasten

1.736

1.347

1.312

1.322

1.276

1.290

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.736

1.347

1.312

1.322

1.276

1.290