Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.3 Inkomensregelingen

Lasten

20.146

19.516

19.839

19.753

19.754

19.756

Baten

14.831

15.655

15.692

15.692

15.692

15.692

Saldo

5.314

3.861

4.147

4.061

4.062

4.063