Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.4 Begeleide participatie

Lasten

10.350

9.971

9.262

8.703

8.273

8.076

Baten

28

0

0

0

0

0

Saldo

10.322

9.971

9.262

8.703

8.273

8.076