Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.5 Arbeidsparticipatie

Lasten

3.169

2.437

1.879

1.927

2.005

2.022

Baten

240

0

104

0

0

0

Saldo

2.929

2.437

1.775

1.927

2.005

2.022