Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

1.327

1.731

1.676

1.676

1.676

1.676

Baten

7

5

5

5

5

5

Saldo

1.320

1.726

1.671

1.671

1.671

1.671