Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

10.726

10.678

9.671

9.671

9.714

9.926

Baten

777

774

774

774

774

774

Saldo

9.948

9.904

8.897

8.897

8.940

9.152