Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

9.023

8.737

8.806

8.769

8.762

8.762

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

9.023

8.737

8.806

8.769

8.762

8.762