Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Lasten

312

288

231

227

227

227

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

312

288

231

227

227

227