Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

2.138

1.548

1.568

1.594

1.661

1.725

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

2.138

1.548

1.568

1.594

1.661

1.725