Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7.1 Volksgezondheid

Lasten

2.040

2.086

2.006

2.008

2.032

2.054

Baten

4

4

16

16

16

16

Saldo

2.036

2.082

1.991

1.993

2.016

2.038