Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7.2 Riolering

Lasten

4.564

4.060

4.294

4.371

4.411

4.491

Baten

4.725

4.748

4.884

4.884

4.884

4.884

Saldo

-161

-688

-590

-513

-473

-393