Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7.4 Milieubeheer

Lasten

1.576

1.459

1.487

1.473

1.482

1.442

Baten

8

4

1

1

1

1

Saldo

1.568

1.455

1.486

1.471

1.481

1.441