Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

8.3 Wonen en bouwen

Lasten

2.982

2.405

2.063

2.075

2.070

2.071

Baten

1.917

3.306

2.836

1.839

1.839

1.340

Saldo

1.065

-901

-773

236

231

731