Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop cijfer betrekking heeft

Cijfer begroting 2018

Vergelijkend cijfer

Vergelijking

I.12.

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

VeiligheidNL

2015

5

5

Zeeland

I.13.

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

VeiligheidNL

2015

11

8

Zeeland

Definities indicatoren

Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website   www.waarstaatjegemeente.nl

12. Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Het aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

13. Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser
Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.