• Wegenbeheerplan 2018-2022
  • Wegencategoriseringsplan Terneuzen (2009)
  • Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting  2015-2024 (2015)
  • Kadernota Mobiliteitsplan Gemeente Terneuzen (2006)
  • Gewijzigde parkeernota 2012-2016 (2012)
  • Aanpassing parkeerbeleid 2015
  • Beleidsregels parkeerschijfzone (blauwe zone) (2010)
  • Inventarisatie 30 km zones in de kern Terneuzen (2012)

De genoemde beleidsnota's zijn te vinden op: www.terneuzen.nl en/of www.zoek.overheid.nl.