Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop cijfer betrekking heeft

Cijfer begroting 2018

Vergelijkend cijfer

Vergelijking

I.20.

Niet wekelijkse sporters

%

RIVM

2014

54,2

53,9

Zeeland

Definities indicatoren

Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website   www.waarstaatjegemeente.nl

20. Niet wekelijkse sporters
Percentage niet-wekelijks sporters