• Museumbeleid 2009-2012 (2008)
  • Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 (2016)
  • Nota Beleid voor buitensportaccommodaties (2005)
  • Beleidsnota Sportstimulering (2008)
  • Groenbeheerplan (2004)
  • Bomenbeleidsplan 2016
  • Notitie Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2011
  • Plan van Aanpak sportaccommodaties 2016
  • Notitie speelruimtebeleid 2010-2014 (2010)
  • Interimbeleid archeologie

De genoemde beleidsnota's zijn te vinden op: www.terneuzen.nl en/of www.zoek.overheid.nl.