• Samen Verder - Coalitieakkoord 2014-2018
  • Calamiteitenplan archieven gemeente Terneuzen (2007)
  • Bestuurlijke gedragscode (2014)
  • Gedragscode gemeente Terneuzen (2013)
  • Aanwijzen activiteiten in het algemeen belang van de Wet Markt en Overheid (2014)
  • Communicatiebeleidsplan ‘Terneuzen doeltreffend in kleur’ (2008)
  • Mediabeleidsplan gemeente Terneuzen (2010)

De genoemde beleidsnota's zijn te vinden op: www.terneuzen.nl en/of www.zoek.overheid.nl.