• Havenveiligheidsplan Zeeland (2012)
  • Beleidsregels Wet Bibob (2005)
  • Nota prostitutiebeleid (2013)
  • Damoclesbeleid (2014)
  • Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 (2014)
  • Horecabeleid (2009)
  • Beleidsnotitie verblijfontzeggingen (2005)
  • Nota Evenementenbeleid gemeente Terneuzen (2012)
  • Coffeeshopbeleid
  • Regionaal Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet
  • Handhavingsplan Zeeuws Vlaanderen 2016-2019 voor de fysieke leefomgeving (HUP)

De genoemde beleidsnota's zijn te vinden op: www.terneuzen.nl en/of www.zoek.overheid.nl.