Forensenbelasting

Forensenbelasting heffen wij van natuurlijke personen die op meer dan 90 dagen van het jaar, voor zich of voor hun gezin een gemeubileerde tweede woning beschikbaar houden. De tweede woningbezitters maken gebruik van dezelfde gemeentelijke voorzieningen als inwoners van de gemeente. Zij tellen echter niet mee in de basis voor de uitkering uit het gemeentefonds. Om deze reden heffen wij forensenbelasting. De opbrengsten van de forensenbelasting vormen een algemeen dekkingsmiddel voor uitgaven.

Het tarief van de forensenbelasting verhogen wij met 3%. Per 1 januari 2018 bedraagt het tarief voor de forensenbelasting 11,73 promille van de WOZ-waarde van de aangeslagen objecten. Bij de tariefbepaling is rekening gehouden met de gemiddelde waardestijging van 1,00% voor woningen.