Overzicht belangrijkste belastingtarieven

Belastingsoort

Grondslag

2017

2018

Onroerende zaakbelasting

Woningen eigenaar

WOZ-waarde

0,1543%

0,1573%

Niet-woningen eigenaar

WOZ-waarde

0,2802%

0,2950%

Niet-woningen gebruiker

WOZ-waarde

0,2250%

0,2368%

Afvalstoffenheffing

Gebruiker

Eenpersoonshuishouden

€ 275,30

€ 262,75

Meerpersoonshuishouden

€ 321,95

€ 307,30

Precariobelasting op kabels en leidingen

Eigenaar kabels/leidingen

Per m1

€     1,57

€     1,57

Rioolheffing

Eigenaar woning en niet-woningen

WOZ-waarde

0,094%

0,096%

Hondenbelasting

1e hond

Per hond

€   68,60

€   70,65

2e hond en volgende

Per hond

€ 154,35

€ 159,00

Kennel

Per kennel

€ 274,05

€ 282,25

Forensenbelasting

Eigenaar woning

WOZ-waarde

11,50‰

11,73‰

Toeristenbelasting

Bezoeker

Per overnachting

€     0,76

€     0,78

Parkeerbelastingen

Parkeren ondergronds

Per uur

€     1,40

€     1,40

Parkeren bovengronds

Per uur

€     1,60

€     1,60