Parkeren

Voor het parkeren en daarvoor benodigde zaken heffen wij een parkeerheffing. De totale opbrengst parkeren genereren wij uit de parkeerbelastingen (straatparkeren) en de parkeergelden die wij op privaatrechtelijke basis innen (parkeergarages). In 2016 voerden wij een heroriëntatie uit naar een nieuw parkeerbeleid. Doel van het nieuwe parkeerbeleid is acceptabele tarieven voor bewoners, bezoekers en werkgevers/werknemers. Daarnaast stimuleren wij parkeren in de parkeergarages. De heffingen voor het straatparkeren en de parkeergarages tezamen zijn meer dan kostendekkend.

Als gevolg van het nieuwe parkeerbeleid wijzigen de basistarieven voor het straatparkeren en de parkeergarages in 2018 niet. Het tarief voor straatparkeren bedraagt € 1,60 per uur. Het tarief voor de parkeergarages € 1,40 per uur.

Berekening kostendekkendheid
x € 1.000

2018

Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente

869

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

12

Netto kosten taakveld(en)

857

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

186

BTW

-   

Totale kosten

1.043

Opbrengst heffingen

1.104

Dekkingspercentage

105,96%