Rioolheffing

Rioolheffing heffen wij van eigenaren over de waarde in het economisch verkeer van hun perceel. Een perceel is een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelde daarvan. Indien het perceel een onroerende zaak is, stellen wij de waarde in het economisch verkeer op de WOZ-waarde.

Voor de tariefsbepaling van de rioolheffing gaan wij uit van maximale 100% kostendekkendheid. Gezien wij nog geen 100% kostendekking bereiken, passen wij de trendmatige verhoging van 3% toe. Bij de tariefbepaling houden wij rekening met de gemiddelde waardeontwikkeling van de onroerende zaken. Per 1 januari 2018 bedraagt het tarief van de rioolheffing afgerond 0,096%.

Berekening kostendekkendheid

2018

Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente

4.296

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

3

Netto kosten taakveld(en)

4.293

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

915

BTW

188

Totale kosten

5.396

Opbrengst heffingen

4.856

Dekkingspercentage

90,00%