Markt- en standplaatsgelden

Voor de standplaatsen op de diverse markten in onze kernen heffen wij marktgelden. Standplaatsgeld brengen wij in rekening voor de losse standplaatsen in de gemeente. De tarieven van de markt- en standplaatsgelden verhogen wij met 3%. De markt- en standplaatsgelden zijn niet kostendekkend.

Berekening kostendekkendheid
x €1.000

2018

Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente

95

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

-   

Netto kosten taakveld(en)

95

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

36

BTW

-   

Totale kosten

131

Opbrengst heffingen

55

Dekkingspercentage

41,87%