Reinigingsheffingen

De reinigingsheffingen omvatten twee heffingen: 1) de afvalstoffenheffing en 2) reinigingsrechten.

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing vloeit voort uit de wettelijke taak van de gemeente om tenminste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. In 2018 zetten wij het aanbestedingsvoordeel van de Gemeenschappelijke Regeling OLAZ in voor het inzamelen van afvalstoffen. Het aanbestedingsvoordeel benutten wij in 2018 door het doen van extra noodzakelijke investeringen en het verlagen van de tarieven. De tarieven voor de afvalstoffenheffing bedragen:

2017

2018

%

Eenpersoonshuishouden

€ 275,30

€ 262,75

-4,55%

Meerpersoonshuishouden

€ 321,95

€ 307,30

-4,55%

Het kostendekkendheidspercentage bedraagt 90,30%. Dit is gelijk aan het percentage kostendekking voor de afvalstoffenheffing in de begroting 2017.

Berekening kostendekkendheid
x € 1.000

2018

Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente

6.930

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

558

Netto kosten taakveld(en)

6.372

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

861

BTW

896

Totale kosten

8.129

Opbrengst heffingen

7.340

Dekkingspercentage

90,30%

Reinigingsrechten
Bij de heffing van reinigingsrechten is sprake van een individueel aanwijsbare afnemer aan wie de gemeente een individuele tegenprestatie heeft geleverd. Het tarief verhogen wij met 3%. Er is geen sprake van maximaal 100% kostendekkendheid.

Berekening kostendekkendheid
x € 1.000

2018

Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente

63

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

-   

Netto kosten taakveld(en)

63

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

46

BTW

-   

Totale kosten

109

Opbrengst heffingen

6

Dekkingspercentage

5,25%