Toeristenbelasting

Wij heffen toeristenbelasting van degene die gelegenheid biedt tot verblijf (de ondernemer), maar het is uiteindelijk de gast van buiten de gemeente die de belasting betaalt. De ondernemer mag de belasting namelijk doorberekenen aan zijn gast. Wanneer deze niet-inwoners voor kortere tijd in de gemeente verblijven, profiteren zij van de gemeentelijke voorzieningen. De toeristenbelasting zien wij daarom als een tegemoetkoming in de kosten van de gemeentelijke huishouding. Het tarief verhogen wij met 3% en bedraagt in 2018 € 0,78 per overnachting. De opbrengsten van de toeristenbelasting vormen een algemeen dekkingsmiddel voor uitgaven.