Kwijtschelding

Het vastgestelde kwijtscheldingsbeleid wordt door Sabewa Zeeland uitgevoerd. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing. Aan gebruikers van niet-permanente bewoonde woningen en voor het inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen verlenen wij geen kwijtschelding. Het verzoek tot kwijtschelding beoordeelt Sabewa Zeeland. Zij toetst het vermogen, inkomen en uitgaven van de belastingplichtige aan de daarvoor gestelde normen. Wij passen de 100%-bijstandsnorm toe.