Leges

Wij brengen voor verschillende diensten en producten leges in rekening. Bij leges is sprake van een individueel aanwijsbare afnemer aan wie de gemeente een individuele tegenprestatie heeft geleverd. Dit betekent dat de leges maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. De tarieven van de leges verhogen wij in 2018 met 3%. De legesopbrengsten in 2018 ramen wij door de actuele legesopbrengst 2017 te verhogen met deze trendmatige tariefsaanpassing.

De Gemeentewet bepaalt dat de Legesverordening als geheel bezien maximaal 100% kostendekkend mag zijn. In 2018 bedraagt de kostendekkendheid op totaalniveau 72%. De kostendekking van de leges maken wij transparant op hoofdstukniveau van de verordening.

Titel 1 Algemene Dienstverlening
x € 1.000

 opbrengsten 

 lasten 

%

hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

96

166

57%

hoofdstuk 2

Reisdocumenten en NL ID-kaart

500

1.070

47%

hoofdstuk 3

Rijbewijzen

278

478

58%

hoofdstuk 4

Verstrekkingen Brp

27

78

34%

hoofdstuk 5

Verstrekkingen Wbp

-

-

n.v.t.

hoofdstuk 6

Bestuursstukken

-

-

n.v.t.

hoofdstuk 7

Vastgoedinformatie

3

24

13%

hoofdstuk 8

Overige publiekszaken

68

75

90%

hoofdstuk 9

Gemeentearchief

8

27

28%

hoofdstuk 10

Winkeltijdenwet

-

-

n.v.t.

hoofdstuk 11

Kansspelen

4

30

15%

hoofdstuk 12

AVOI

36

50

72%

hoofdstuk 13

Verkeer en vervoer

8

135

6%

hoofdstuk 14

Diversen

-

-

n.v.t.

Totaal titel 1

1.028

2.133

48%

Titel 2 Dienstverlening omgevingsvergunning

 opbrengsten 

 lasten 

%

hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

-

-

n.v.t.

hoofdstuk 2

Omgevingsvergunning 

2.656

2.936

90%

hoofdstuk 3-7

Teruggaaf, intrekking, wijziging, div.

-

-

n.v.t.

Totaal titel 2

2.656

2.936

90%

Titel 3 Dienstverlening EU dienstenrichtlijn

 opbrengsten 

 lasten 

%

hoofdstuk 1

Horeca

6

44

14%

hoofdstuk 2

Organiseren evenementen/markten

4

30

15%

hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

0,3

2

15%

hoofdstuk 4

Diversen

-

-

n.v.t.

Totaal titel 3

10

76

14%

Totaal

3.694

5.145

72%